Stor vagn

Stora vagnarna är byggda i Polen på 90-talet från en engelsk modell som användes som buss på 1800-talet. Vagnarna tar upp till 18 passagerare. De är i StockholmsKusken mörkgröna färger samt med gult tak och gula, gummiklädda hjul. Vagnar brukar bokas för sightseeing, event eller andra större transport uppdrag. 

Alla vagnar är regelbundet besiktade, dvs bromsarna och underredet är kollade av fackkunnig person